ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออากาศอำนวย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 47170
| geocode = 4711
| capital = ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
| phone = 0 4279 9019
| fax = 0 4279 9019
! หมู่บ้าน
|-
||1.||อากาศอำนวย||Akat Amnuai||18||
|-
||2.||โพนแพง||Phon Phaeng||12||
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภออากาศอำนวยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลอากาศอำนวย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอากาศอำนวย
* '''[[เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามัคคีพัฒนาทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลบะหว้า]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบะหว้าทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลวาใหญ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวาใหญ่ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลท่าก้อน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าก้อนทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศอำนวย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอากาศอำนวย (นอกเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฮีทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม