ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพนนาแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 47230
| geocode = 4717
| capital = ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ถนนโพนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
| phone = 0 4270 7013
| fax = 0 4270 7013
||1.||บ้านโพน|||| (Ban Phon)||||9 หมู่บ้าน||
|-
||2.||โพนนาแก้ว|||| (Phon Na Kaeo)||||12 หมู่บ้าน||
|-
||3.||นาตงวัฒนา|||| (Na Tong Watthana)||||11 หมู่บ้าน||
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอโพนนาแก้วประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลโพนนาแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนนาแก้วทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลบ้านโพน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพนทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลเชียงสือ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงสือทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม