ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อำเภอพลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 [[ตำบล]] 132 [[หมู่บ้าน]]
{|
||1.||เมืองพล||||(Mueang Phon)||||11 หมู่บ้าน||||||||||7.||โคกสง่า||||(Khok Sa-nga)||||10 หมู่บ้าน
|-
||2.||โจดหนองแก||||(Chot Nong Kae)||||14 หมู่บ้าน||||||||||8.||หนองแวงนางเบ้า||||(Nong Waeng Nang Bao)||||13 หมู่บ้าน
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอพลประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองเมืองพล]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองพล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองพล)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโจดหนองแกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่างิ้วทั้งตำบล
 
=== สถาบันการศึกษาเอกชน ===
* โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
* วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ (ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
 
=== โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ===
* โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
* โรงเรียนพล
* โรงเรียนโนนข่าวิทยา(โรงเรียนในฝัน)
ผู้ใช้นิรนาม