ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู''' เป็น[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ประเภท[[เทศบาลเมือง]] มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูหนองบัวลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 32 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู
|-
--ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู--
*--ตำบลหนองบัวหนองบัวลำภู--
*1.ชุมชนบ้านจิก
*2.ชุมชนเหล่าทอง
*9.ชุมชนหนองแซง
*10.ชุมชนสะพานทอง
*111.ชุมชนลำภูหนองบัวลำภูใต้
*12.ชมชนหนองบัวลำภูเหนือ
*313.ชุมชนหมากเลื่อมเหนือ
*414.ชุมชนหมากเลื่อมใต้
*515.ชุมชนท่าเดื่อ
*616.ชุมชนดอนข
*717.ชุมชนห้วยเชียง
*18.ชุมชนหนองบัวลำภู
*919.ชุมชนบ้านเหนือ
*1020.ชุมชนบ้านกลาง
*1121.ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง
*1222.ชุมชนนาแค
*1323.ชุมชนภูเงิน
*1424.ชุมชนศรีสง่าเมืองเหนือ
*1525.ชุมชนศรีสง่าเมืองใต้
 
--2.ตำบลลำภูโพธิ์ชัย--
*1.ชุมชนลำภูใต้
*2.ชมชนลำภูเหนื่อ
*3.ชุมชนหมากเลื่อมเหนือ
*4.ชุมชนหมากเลื่อมใต้
*5.ชุมชนท่าเดื่อ
*6.ชุมชนดอนข
*7.ชุมชนห้วยเชียง
*8.ชุมชนหนองบัว
*9.ชุมชนบ้านเหนือ
*10.ชุมชนบ้านกลาง
*11.ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง
*12.ชุมชนนาแค
*13.ชุมชนภูเงิน
*14.ชุมชนศรีสง่าเมืองเหนือ
*15.ชุมชนศรีสง่าเมืองใต้
 
--3ตำบลโพธิ์ชัย--
*1.ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย
*2.ชุมชนดอนหัน
ผู้ใช้นิรนาม