ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเดิมบางนางบวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเดิมบางนางบวชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 1314 [[ตำบล]] ได้แก่
 
{|
||
{|
||1.||เขาพระ|| || (Khao Phra) || || || || || || ||8.||หัวนา เขา|| || (Hua NaKhao) ||
|-
||2.||เดิมบางนางบวช|| || (Doem Bang Nang Buat) || || || || || || ||9.||บ่อกรุหัวนา|| || (BoHua KruNa) ||
|-
||3.||เขาดิน[[ตำบลนางบวช|นางบวช]]|| || (KhaoNang DinBuat) || || || || || || ||10.||วังศรีราชบ่อกรุ || || (WangBo Si RatKru) ||
|-
||4.||ปากน้ำเขาดิน|| || (PakKhao NamDin) || || || || || || ||11.||ป่าสะแกวังศรีราช|| || (PaWang Sakae)Si Rat) ||
|-
||5.||ทุ่งคลีปากน้ำ|| || (ThungPak KhliNam) || || || || || || ||12.||ยางนอนป่าสะแก || || (YangPa NonSakae) ||
|-
||6.||โคกช้างทุ่งคลี|| || (KhokThung ChangKhli) || || || || || || ||13.||หนองกระทุ่มยางนอน|| || (NongYang KrathumNon) ||
|-
||7.||หัวเขาโคกช้าง|| || (HuaKhok KhaoChang) || || || || || || ||14.||หนองกระทุ่ม|| || (Nong Krathum) ||
|}
|| 
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเดิมบางนางบวชประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 1516 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเขาพระ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาพระและบางส่วนของตำบลเดิมบางนางบวช
* '''เทศบาลตำบลนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางบวช
* '''เทศบาลตำบลบ่อกรุ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อกรุ
* '''เทศบาลตำบลเขาดิน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลปากน้ำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดิมบางนางบวช (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาพระ)
* '''เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลทุ่งคลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคลีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาพระ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมบางนางบวช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดิมบางนางบวช (นอกเขตเทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเขาทั้งตำบล
137,993

การแก้ไข