ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอปักธงชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 30150
| geocode = 3014
| capital = ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304|ถนนสืบศิริ]] ตำบลเมืองปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
| phone = 0 4444 1119
| fax = 0 4444 1119
อำเภอปักธงชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 [[ตำบล]] 215 [[หมู่บ้าน]]
{|
||1.||||ตำบลเมืองปักธงชัย|||| (Mueang Pak THong chai)||||18 หมู่บ้าน||||||||||||||||ประชากร 18,515 คน
|-
||2.||||ตำบลตะคุ|||| (Takhu)||||21 หมู่บ้าน ||||||||||||||||ประชากร 12,224 คน
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอปักธงชัยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 18 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองเมืองปักธงชัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองปักธงชัยและบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ
* '''[[เทศบาลตำบลตะขบ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตะขบ บางส่วนของตำบลลำนางแก้ว และบางส่วนของตำบลบ่อปลาทอง
* '''[[เทศบาลตำบลลำนางแก้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะขบ)
* '''[[เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อปลาทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะขบ)
* '''[[เทศบาลตำบลนกออก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนกออกทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลปักธงชัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองปักธงชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองปักธงชัย)
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะคุทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกไทยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะแกราชทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูหลวงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธงชัยเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองปักธงชัย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขเกษมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม