ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค็อนราท อาเดอเนาเออร์"

(Added Box + Ref)
 
คอนราด อเดนาวร์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2506 เพราะเขาอายุมากและสุขภาพไม่ดี ซึ่งขณะนั้นมีอายุถึง 86 ปีแล้ว และ 4 ปีต่อมา อเดนาวร์ก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2510 รวมอายุทั้งสิ้น 91 ปี<ref>[http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/adenauer_konrad.shtml]</ref> นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุยืนที่สุดในโลก
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ==
{{ม.ว.ม.|2499}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/006/185.PDF ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 73 ตอนที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 2499</ref>
 
==อ้างอิง==
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2510]]
[[หมวดหมู่:ผู้รอดชีวิตจากการลอบสังหาร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
{{โครงชีวประวัติ}}
58,138

การแก้ไข