ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

(แทนที่ ‘ประเทส’ ด้วย ‘ประเทศ’)
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ป.จ.|2510}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/041/19.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 84 ตอนที่ 41 วันที่ 10 พฤษภาคม 2510</ref>
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]]<ref name="libcmu"> [http://library.cmu.ac.th/pinmala/pin_history.php] </ref>
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]<ref name="libcmu"/>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]]<ref name="libcmu"/>