ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในสเปน พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| seats_for_election = ทั้งหมด 350 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
| majority_seats = 176
| registered = 35,779,491
| turnout = 68.9%
| election_date = ก่อนหรือภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 
}}
 
'''การเลือกตั้งทั่วไปในสเปน พ.ศ. 2558''' ต้องจัดขึ้นก่อนหรือภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558<ref>[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t3.html "Article 68 of the Spanish Constitution of 1978"](ในภาษาสเปน)</ref><ref>[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a42 "Organic Law 5/1985, of June 19, of the General Electoral System; Title I. Chapter V. General requirements of the calling of elections."]. (ในภาษาสเปน) noticias.juridicas.com. สืบค้นเมื่อ 2015-06-04.</ref> เพื่อเลือกสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่จำนวน 350 ที่นั่ง และ สภาชิกวุฒิสภากวุฒิสภาจำนวน 208 ที่นั่ง จาก 266 ที่นั่ง
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม