ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปริทัศน์เป็นระบบ"

ปรับให้ดีขึ้น
(แทนที่ ‘ราชบัณฑิตสถาน’ ด้วย ‘ราชบัณฑิตยสถาน’)
(ปรับให้ดีขึ้น)
'''การปริทัศน์เป็นระบบ'''<ref name=RoyalDict>"ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑", ให้ความหมายของ review ว่า "การปริทัศน์" และของ systematic ว่า "-เป็นระบบ" {{bracket| (ผู้แปล) ตามความหมายน่าจะใช้คำว่า '''การปริทัศน์ทั้งระบบ'' หรือ '''การปริทัศน์แบบทั้งระบบ''' เพราะรวบรวมเอาข้อมูลของทั้งระบบ}}</ref> ({{lang-en|systematic review}}) เป็นการปริทัศน์สิ่งตีพิมพ์หลาย ๆ งานที่พุ่งความสนใจไปยังประเด็นปัญหาหนึ่งทางการวิจัย มีจุดประสงค์เพื่อจะหา ประเมิน เลือกสรร และรวบรวมหลักฐานงานวิจัยมีคุณภาพทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ
การปริทัศน์ผลงาน[[การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]] (randomized controlled trial) เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ทาง[[แพทยศาสตร์อาศัยหลักฐาน]] (evidence-based medicine)<ref name='CEBM_about'>{{cite web|url=http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914 |title=What is EBM? |accessdate=2011-06-17 |date=2009-11-20 |publisher=[http://www.cebm.net/ Centre for Evidence Based Medicine] }}</ref>
 
ความเข้าใจในเรื่องการปริทัศน์อย่างเป็นระบบและวิธีการดำเนินงานปริทัศน์จริง ๆ เริ่มกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
นอกจากจะเป็นงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลระดับรายบุคคลแล้ว การปริทัศน์อย่างเป็นระบบอาจจะรวบรวมข้อมูลของ[[การทดลองทางคลินิก]] การรักษาพยาบาลในระดับกลุ่มชน การรักษาพยาบาลทางสังคม ผลที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล และการประเมินผลทาง[[เศรษฐกิจ]]<ref name=CRD2008>{{cite book |year=2008 |title=Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care |publisher=University of York, Centre for Reviews and Dissemination |location=York |pages= |isbn=978-1-900640-47-3 |url=http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf |format=[[PDF]] |accessdate=2011-06-17</ref>{{page needed|date=June 2012}}<ref>{{cite book |author=Petticrew, M; Roberts, H |year=2006 |title=Systematic reviews in the social sciences |publisher=Wiley Blackwell }}</ref>
 
การปริทัศน์อย่างเป็นระบบไม่ได้จำกัดแต่ใน[[เวชศาสตร์]]เท่านั้น แต่ยังมีใช้กันอย่างทั่ว ๆ ไปในงาน[[วิทยาศาสตร์]]สาขาอื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลที่มีการเผยแพร่
และที่การประเมินคุณภาพระเบียบวิธี (methodology) ที่ใช้ในการศึกษาปัญหาที่กำหนดได้อย่างเฉพาะเจาะจง จะเป็นประโยชน์<ref name="Herman2008">{{Cite book|title=Methodological quality (chapter 3) in Advising on Research Methods: A consultant's companion |publisher=Johannes van Kessel Publishing |year=2008 |isbn=978-90-79418-02-2 |author=Ader, Herman J.; Mellenbergh, Gideon J. |others=contributions by Hand, David J.}}{{page needed|date=June 2012}}</ref>
# ทำรายงานผล โดยมีหมวดที่แสดงตารางข้อมูลย่อของสิ่งที่พบ
# แปลผลแล้วทำการสรุป
คู่มือเป็นฐานของมาตรฐาน 2 อย่างที่ใช้ในการทำ และการรายงาน งานปริทัศน์ที่ได้มาตรฐานของ Cochrane Intervention reviews<ref>{{cite web |author=Cochrane Editorial Unit |title=Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews (MECIR) |url=http://editorial-unit.cochrane.org/mecir |publisher=Cochrane Collaboration |accessdate=2015-02-24 }} </ref>
<!-- ยังไม่เข้าใจ เผื่ออนาคต
 
The Cochrane Handbook forms the basis of two sets of standards for the conduct and reporting of Cochrane Intervention Reviews (MECIR - Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews) [http://www.editorial-unit.cochrane.org/mecir]
-->
==ข้อดีและข้อเสีย==
แม้ว่า งานปริทัศน์เป็นระบบจะได้รับพิจารณาว่าเป็นรูปแบบหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
11,582

การแก้ไข