ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

 
สมรสกับ ศาสตราจารย์คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ อดีตประธานสตรีแห่งชาติ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2508}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/111/13.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508</ref>
 
== อ้างอิง ==
57,020

การแก้ไข