ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนวรวงศาธิราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
}}
 
'''ขุนวรวงศาธิราช''' เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]แห่งในสมัย[[กรุงศรีอาณาจักรอยุธยา]] นัก[[ประวัติศาสตร์ไทย]]ไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าเป็นกบฏสมคบกับ[[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]แย่งชิงราชบัลลังก์จาก[[พระยอดฟ้า]] อย่างไรก็ตาม ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่าน[[พิธีราชาภิเษก|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]แล้ว
 
== พระราชประวัติ ==
ขุนวรวงศาธิราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ในตระกูลอำมาตย์ พระนามเดิมว่าว่า '''บุญศรี'''<ref name="คำให้การชาวกรุงเก่า">''คำให้การชาวกรุงเก่า'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 492-496</ref> เดิมมีตำแหน่งเป็น '''พันบุตรศรีเทพ''' ผู้เฝ้าหอพระข้างหน้า<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) '', นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 64-7</ref> มีหน้าที่เป็นผู้กระทำพิธีการต่าง ๆ
 
บางทฤษฎีเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรหรือมีเชื้อสายสืบทอดมาจาก[[อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ|เจ้าเมืองศรีเทพ]]อันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยา <ref name="เทป">[http://www.4shared.com/mp3/VkCbEI9V/01_____.html] เทปสนทนาเรื่อง ''กำเนิดอยุธยาและวาระสุดท้ายสุริโยทัย'', "คุยกันจันทร์ถึงศุกร์ กับ วีระ ธีรภัทร" โดย [[วีระ ธีรภัทร]] และ ดร.[[สุเนตร ชุตินธรานนท์]] ทางตรินิตี้เรดิโอ F.M. 97.00 Mhz</ref>
 
=== การพบกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ===
วันหนึ่งในรัชสมัย[[สมเด็จพระไชยราชายอดฟ้า]] [[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]ซึ่งเป็นพระมารดาของพระยอดฟ้าราชชนนีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยารัถยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพก็เกิดมีความรักใคร่ จึงสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าไปพระราชทานให้ พันบุตรศรีเทพก็เข้าใจว่าพระนางมีใจรักจึงเอาดอกจำปาให้สาวใช้นำไปถวาย ท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ยิ่งมีความกำหนัดในตัวพันบุตรศรีเทพ<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) "/>
 
=== การเลื่อนบรรดาศักดิ์ ===
ต่อมานางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ให้พระยาราชภักดีเลื่อนพันบุตรศรีเทพเป็น '''ขุนชินราช''' (ใน[[คำให้การชาวกรุงเก่า]]เรียกว่า ขุนเชียรราช) ผู้รักษาหอพระข้างใน ส่วนขุนชินราชคนเดิมให้ไปเป็นพันบุตรศรีเทพ จากนั้นขุนชินราชก็ลักลอบเป็นชู้กับท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นเวลานาน<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) "/>
 
ท้าวศรีสุดาจันทร์คิดจะแย่งชิงราชบัลลังก์ให้กับขุนชินราช จึงให้พระยาราชภักดีเลื่อนบรรดาศักดิ์ขุนชินราชเป็น '''ขุนวรวงศาธิราช''' เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจ นอกจากนั้นยังให้ปลูกจวนอยู่ริมศาลาสารบัญชีกับจวนสำหรับขุนวรวงศาธิราชว่าราชการอยู่ที่ประตูดินริมต้นหมัน ให้พิจารณาเลขสังกัดสมพรรค์ แล้วให้เตียงอันเป็นพระราชอาสน์ให้ขุนวรวงศาธิราชนั่งเพื่อให้ขุนนางทั้งหลายมีความยำเกรง
 
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ พระยามหาเสนาได้พูดกับพระยาราชภักดีว่า''"เมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศฉะนี้ เราจะคิดประการใด"'' แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ทรงทราบจึงให้พระยามหาเสนามาเข้าเฝ้าที่ประตูดิน จนเวลาค่ำพระยามหาเสนากลับออกไป มีผู้มาแทงพระยามหาเสนาตาย ก่อนตายพระยามหาเสนากล่าวว่า ''"เมื่อเราเป็นดั่งนี้แล้ว ผู้อยู่ภายหลังจะเป็นประการใดเล่า"''<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) "/>
 
=== การขึ้นครองราชย์ ===
ใน[[พ.ศ. 2091]] [[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]ทรงอ้างว่า[[พระยอดฟ้า]]ยังทรงพระเยาว์ หัวเมืองฝ่ายเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินจนกว่าพระยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุ จึงทำพิธีราชาภิเษกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]และสถาปนา[[มหาอุปราช (จัน)|นายจัน]] น้องชายขุนวรวงศาธิราชอยู่บ้านมหาโลก ขึ้นเป็น[[พระมหาอุปราช]]<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) "/>
 
เมื่อขุนวรวงศาธิราชได้ครองราชบัลลังก์ก็สมคบกับท้าวแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่[[วัดโคกพระยา เมื่อ [[พ.ศ. 2072]] เมื่อ[[วันอาทิตย์]] ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2091<ref>{{cite book | author = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | title = นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย | url = http://www.sac.or.th/main/pdf/Thai_king_directories.pdf | publisher = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page = 98}}</ref> ปีจอ จ.ศ. 910 (พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศว่าตรงกับปีฉลู [[พ.ศ. 2072]]<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) "/>) ส่วน[[พระศรีศิลป์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)|พระศรีศิลป์]] พระราชโอรสองค์พระองค์เล็กใน[[สมเด็จพระไชยราชาธิราช]]ที่ประสูติแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นไม่ได้นำไปสำเร็จโทษแต่ให้เลี้ยงไว้
 
=== การถูกล้มล้างราชบัลลังก์ ===
การครองราชบัลลังก์ของขุนวรวงศาธิราชนั้น ไม่เป็นที่เห็นชอบของขุนนางในราชสำนักและพระญาติวงศ์บางส่วน เพราะขุนวรวงศาธิราชทรงขึ้นครองบัลลังก์โดยไม่ชอบธรรมจึงมีขุนนางบางคนรวมตัวกันเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์ ได้แก่ [[สมเด็จพระมหาธรรมราชา|ขุนพิเรนทรเทพ]] เจ้านายเชื้อสาย[[ราชวงศ์พระร่วง]] [[เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช|ขุนอินทรเทพ]] [[หมื่นราชเสน่หา]] (ในราชการ) และ[[หลวงศรียศ]]บ้านลานตากฟ้า
 
 
{{เรียงลำดับ|วรวงศาธิราช}}
{{อายุขัย|2046|2091}}
{{เกิดปี|2046}}{{เสียชีวิตปี|2091}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นขุน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาฮินดู]]