ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกรกพระ"

ท้องที่อำเภอโกรกพระประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโกรกพระ
* '''[[เทศบาลตำบลบางประมุง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประมุงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกรกพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ)
ผู้ใช้นิรนาม