ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เมืองใหญ่สุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]] | เมือง }}
! {{#if:{{{div_link|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name}}}|{{{div_name|เขตการปกครอง}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ประชากร]] | {{#ifexist:รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] |ประชากร (คน)}} }}
{{#if:{{{city_11|<noinclude>x</noinclude>}}} | <!-- determines whether there should be two columns or just one -->
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ที่]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร| [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ที่]] | ที่ }} }}
! {{#ifexist:รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]] |เมือง}}
! {{#if:{{{div_link|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name}}}|{{{div_name|เขตการปกครอง}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ประชากร]] | {{#ifexist:รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] |ประชากร (คน)}} }}
}} <!-- ends if -->
{{#if:{{{img_3|<noinclude>x</noinclude>}}} | ! }}<!-- blank heading over images 3 & 4 -->
163,576

การแก้ไข