ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Lephill"

ย้ายหน้ามาไอดีนี้
(เพิ่มข้อความต้อนรับไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ใหม่)
 
(ย้ายหน้ามาไอดีนี้)
 
-- [[ผู้ใช้:New user message|New user message]] ([[คุยกับผู้ใช้:New user message|พูดคุย]]) 18:55, 16 มิถุนายน 2558 (ICT)
 
== บัญญัติ 10 ประการ ==
 
ผมคิดว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจศัพท์ศาสนาคริสต์อีกแล้วนะครับ คำว่า "ธรรมบัญญัติ" (the law) ที่ปรากฏในไบเบิลนั้น หมายถึง "[[โทราห์]]" โดยรวม ไม่ใช่แค่บัญญัติ 10 ประการเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่คุณลงไว้ยืดยาวในบทความ "บัญญัติ 10 ประการ" จึงถือว่าไม่ตรงกับชื่อบทความ ถ้าอยากลง ควรเอาไปลงในบทความ "โทราห์" แทนนะครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 08:55, 10 เมษายน 2557 (ICT)
 
== สารบบพันธสัญญาเดิม ==
 
เรื่องสารบบของคัมภีร์ฮีบรู ผมขออธิบายดังนี้นะครับ
 
ศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้เป็นผู้เพิ่มคัมภีร์อธิกธรรมเข้ามาในสารบบอย่างที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์ (รวมทั้งคุณ DanMTaylor) กล่าวหามาอย่างผิด ๆ แต่ถูกรวมเข้าในคัมภีร์ฮีบรูฉบับเซปตัวจินต์มาตั้งแต่'''ปลายศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช''' และแพร่หลายในหมู่ชาวยิวพลัดถิ่น คริสตจักรยุคแรกจึงใช้คัมภีร์ฉบับเซปตัวจินต์ตลอดมา แม้จะเกิดแตกแยกเป็นคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์แล้วก็ตาม ส่วนสารบบที่มี 36 เล่มนั้นเกิดขึ้นใน'''ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1''' ตามมติของสภาแจมเนีย และเป็นที่ยอมรับในศาสนายูดาห์อย่างเป็นทางการ ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนา ชาวโปรเตสแตนต์ได้หันไปยึดสารบบแจมเนียตามศาสนายูดาห์ จึงเท่ากับตัดอธิกธรรมออกจากไบเบิล
 
สรุปก็คือ คาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ ไม่ได้เป็นฝ่ายเพิ่มหนังสือเข้ามาในสารบบพันธสัญญาเดิม แต่เป็นชาวยิวที่เพิ่มหนังสือเองมาตั้งแต่ก่อนพระเยซูเกิด และตัดออกภายหลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ แล้วคริสตชนแต่ละนิกายก็ไปยึดมาต่างฉบับกันครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 20:46, 29 มิถุนายน 2557 (ICT)
 
== บัญญัติ 10 ประการ ==
 
ผมเห็นว่าข้อมูลเดิมที่แบ่งเป็นแบบ "ปิตาจารย์กรีก" กับ "ออกัสติน" ไม่ละเอียด และที่มาไม่ชัดเจนครับ ถ้าว่าตามที่นักวิชาการพระคัมภีร์ฝ่ายคาทอลิกอธิบายไว้ในลิงก์นี้ ([http://www.thaicatholicbible.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1347:exo-20-1-21&catid=86&Itemid=34 บทบัญญัติสิบประการ (เชิงอรรถ)]) จะพบว่า''ออร์ทอดอกซ์กับคณะปฏิรูปใช้แบบปิตาจารย์กรีก'' ส่วน''โรมันคาทอลิกกับลูเทอแรนใช้แบบออกัสติน'' ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในวิกิภาษาอังกฤษครับ
 
การเรียกว่าแบบปิตาจารย์กรีก ไม่รู้ว่าหมายถึงปิตาจารย์ท่านไหน แต่ถ้ายึดตามวิกิภาษาอังกฤษ จะเห็นที่มาชัดเจน เพราะระบุตำราได้เลยว่าการไล่ลำดับนั้นมาจากเล่มไหนครับ ผมยอมรับว่าตารางอาจดูยาก แต่ปรับแก้ได้ครับ แต่อย่าให้เสียเนื้อหาเดิม --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 22:28, 15 กรกฎาคม 2557 (ICT)
 
ขอโทษด้วยนะครับ ผมจำเป็นต้องใช้เนื้อหาแบบวิกิอังกฤษ เพราะข้อมูลที่คุณ DanMTaylor แก้นั้นคลาดเคลื่อนหลายประเด็น ๑. ลูเทอแรนแท้ ใช้ตามฉบับออกัสตินครับ ๒. ฉบับแปลคาทอลิก ควรยึดตามแหล่งอ้างอิงตรงของคณะกรรมการคาทอลิกฯ แต่ลิงก์ที่คุณ DanMTaylor ลงเป็นอ้างอิงไว้ คือ http://www.kamsonbkk.com/index.php/catholic-catechism/10-commandments/2652-0071957 มาจากหนังสือ ''หลักธรรมคำสอนคาทอลิก'' (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม) ซึ่งสำนวณแปลน่าเชื่อน้อยกว่าฉบับของคณะกรรมการฯ (แม้จะมาจากเว็บสังฆมณฑล แต่ต้องดูด้วยว่าสังฆมณฑล เอามาจากไหน) --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 22:42, 15 กรกฎาคม 2557 (ICT)
 
การบัญญัติศัพท์จริง ๆ แล้วเป็นหน้าที่ของ "ราชบัณฑิตยสถาน" ครับ หน่วยงานราชการอื่น ๆ จะบัญญัติศัพท์อะไรเพิ่มเติม ต้องมีประกาศทางการออกมา แต่ลิงก์ที่คุณ DanMTaylor ให้ผมดูนั้น
[http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=christ_4] ไม่ใช่ประกาศอย่างที่คุณเข้าใจ แต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งนำมาจากฝ่ายโปรเตสแตนต์ จึงใช้สำนวนโปรเตสแตนต์ ถ้าคุณอ่านตำราของราชบัณฑิตยสถาน จะพบว่าโดยทั่วไปทางการไม่ได้ยึดแต่ศัพท์โปรเตสแตนต์อย่างเดียว แต่รับรองศัพท์บัญญัติทั้งสองนิกาย บางทีก็ยึดศัพท์ของนิกายใดนิกายหนึ่งแล้วแต่กรณ๊ ถ้าคุณมีอ้างอิงจากแบบเรียน ขอให้ระบุไว้นะครับ แล้วผมจะพิจารณาแก้ไขตามที่คุณ DanMTaylor เสนอแนะต่อไป --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 23:43, 23 ตุลาคม 2557 (ICT)
 
== ย้อน ==
 
แค่ถามหาหลักฐานถึงกับต้องย้อนเชียวหรือครับ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 18:31, 4 ธันวาคม 2557 (ICT)
 
== สววรค์ ==
 
ขอบคุณมากครับที่พยายามเพิ่มข้อมูลในบทความ "[[สวรรค์]]" แต่ผมจำเป็นต้องตัดออก เพราะอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ ควรสรุปใจความมา แล้วลงอ้างอิงประกอบดีกว่าครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 11:55, 20 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 
== Canonical scripture ≠ Biblical canon ==
 
จากการค้นข้อมูลแล้ว ผมพบว่า Canonical scripture/Canonical books ไม่ใช่ Biblical canon นะครับ
*Biblical canon แปลว่า '''สารบบคัมภีร์ไบเบิล''' ซึ่งได้แก่ เซปทัวจินต์ สภาแจมเนีย ฯลฯ
*Canonical books แปลว่า '''คัมภีร์ในสารบบ''' ซึ่งได้แก่ หนังสือต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล ดังนั้น Canonical books จึงมีความหมายเดียวกับ Bible ซึ่งเห็นได้จากเนื้อหาที่คุณลงในบทความ "คัมภีร์ในสารบบ" ไม่ต่างจากบทความ "คัมภีร์ไบเบิล" เลย ลักษณะนี้ขัดกับนโยบายการสร้างบทความในวิกิพีเดีย ที่แต่ละบทความต้องมีความหมายต่างกันชัดเจน หากบทความเหมือนกันจะต้องทำเป็นหน้าเปลี่ยนทาง (ดูรายละเอียดที่ [[วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง]])
หากคุณ DanMTaylor ต้องการจะทำบทความ "สารบบคัมภีร์ไบเบิล" (Biblical canon) ขอให้พิจารณาหรือแปลเนื้อหาจากบทความ [[en:Biblical canon]] ในวิกิภาษาอังกฤษ ครับ แล้วสร้างบทความอีกครั้งครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 20:38, 16 เมษายน 2558 (ICT)
 
== ขอรบกวนเกี่ยวกับการศึกษาวิกิพีเดียภาษาไทยครับ ==
 
มีเรื่องมารบกวนคุณ DanMTaylor ถ้าสะดวกครับ
[รบกวนทำแบบสอบถามครับ] เป็นการศึกษาในหัวข้อ 'ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย' ในระดับ ป.โท สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ครับ ทุกท่านที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถทำแบบสอบถามได้ครับ (และท่านใดสะดวกกระจายแบบสอบถามในหมู่คนรู้จัก ก็ขอรบกวนด้วยนะครับ แบบสอบถามจะมี 2 ชุดแยกกัน สำหรับคนที่เคยแก้วิกิพีเดีย และคนทั่วไปครับ ขอขอบคุณมากๆเลยครับ)
ท่านที่เป็นชาววิกิพีเดีย หรือเคยเพิ่มหรือแก้เนื้อหาในวิกิพีเดียขอช่วยทำแบบสอบถามที่ตามลิงค์นี้เลยครับ >>
https://docs.google.com/forms/d/1V1JfNiLHeQPuA22aw1TfYeWrgL0tWcmRkejJBUJfnIY/viewform
 
(สำหรับท่านที่เข้ามาอ่าน และเคยใช้วิกิพีเดียเพียงในด้านการค้นหาข้อมูล ขอช่วยทำแบบสอบถามที่ลิงค์นี้แทนนะครับ >>
https://docs.google.com/forms/d/1cj_TLFSVd70cuFK9XbLl9-GiwlS16B5HdbprNeZNzhI/viewform )
 
อาจจะยาวนิดนึง ขอขอบคุณที่สละเวลาช่วยตอบมากๆเลยครับ :) --[[ผู้ใช้:BlueJAck|BlueJAck]] ([[คุยกับผู้ใช้:BlueJAck|พูดคุย]]) 13:20, 22 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 
== ดาวคริสเตียน ==
 
{| style="border: 1px solid gray; background-color:#fdffe7;"
|rowspan="2" valign="middle" | [[ไฟล์:Christian Barnstar Hires.png|120x120px]]
|rowspan="2" |
|style="font-size: x-large; padding: 0; vertical-align: middle; height: 1.1em;" | '''ดาวคริสเตียน'''
|-
|style="vertical-align: middle; border-top: 1px solid gray;" |มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ
--[[ผู้ใช้:Setawut|☭ Walker Emp]] ([[คุยกับผู้ใช้:Setawut|พูดคุย]]) 16:52, 2 กรกฎาคม 2558 (ICT)
|}
696

การแก้ไข