ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญลักษณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(>)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<
'''สัญลักษณ์''' หรือ '''เครื่องหมาย''' (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง ''สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง'' หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง [[วัตถุ]] [[อักษร]] [[รูปร่าง]] หรือ[[สีสัน]] ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็น[[รูปธรรม]]หรือ[[นามธรรม]]ก็ได้ ในทาง[[ปรัชญา]]มักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างใน[[ธรรมชาติ]] หรือแม้ใน[[จักรวาล]] สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
 
21,950

การแก้ไข