ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาบัญชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{คริสต์}} '''พระมหาบัญชา''' ({{lang-en|Great Commission}}) คือ สิ่งสำคัญที่พระเยซูทร...)
 
{{คริสต์}}
'''พระมหาบัญชา'''<ref>พระวรสารนักบุญมัทธิว 28:19-20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971</ref> หรือ '''พระบัญชา'''<ref>พระวรสารนักบุญมัทธิว 28:19-20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> ({{lang-en|Great Commission}}) คือ สิ่งสำคัญที่พระเยซูทรงประทานพระบัญชาแก่อัครสาวกไม่นานก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และเป็นโครงสำคัญที่พระเยซูทรงคาดว่าอัครสาวก และผู้ที่ติดตามพระองค์จะกระทำตามเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้ว
 
พระมหาบัญชาเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งและมีขอบเขตใหญ่ยิ่ง คือ การประกาศการยกโทษบาปไปยังมนุษย์ทั้งปวง ตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกและตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร มีผู้เชื่อจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระมหาบัญชา จึงส่งผลให้ความเชื่อคริสเตียนแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกนี้ แต่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และภารกิจนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เชื่อทุกคนในยุคปัจจุบัน
694

การแก้ไข