ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"

2014 data and new scale to adjust for inflation changes
(2014 data and new scale to adjust for inflation changes)
[[ไฟล์:Gdp nominal and ppp 2004 world map.PNG|thumb|300px|เปรียบเทียบ ดัชนี GDP และ PPP]]
 
[[ไฟล์:BNPGDP perhoofdper 2012capita (nominal) 2014.PNGpng|thumb|300px|ของประเทศแต่ละประเทศในปี 2555.<ref>Based on the IMF figuresdata. If no numberdata was available for a country from IMF, CIAWorld Bank figuresdata were used.</ref>
{| width="100%"
|-
| valign=top |
| valign=top | {{legend|#400000|มากกว่า $102,400}} {{legend|#800000|$51,200–102,400}} {{legend|#a00000|$25,600–51,200}} {{legend|#d00000|$12,800–25,600}} {{legend|#fd2a00|$6,400–12,800}} {{legend|#fe7733|$3,200–6,400}}
{{legend|#400000|มากกว่า $129,696}}
| valign=top | {{legend|#fea933|$1,600–3,200}} {{legend|#fed24c|$800–1,600}} {{legend|#feff33|$400–800}} {{legend|#ffffa6|ต่ำกว่า $400}} {{legend|white|ไม่มีข้อมูล}}
{{legend|#800000|$64,848 – 129,696}}
{{legend|#a00000|$32,424 – 64,848}}
{{legend|#d00000|$16,212 – 32,424}}
{{legend|#fd2a00|$8,106 – 16,212}}
{{legend|#fe7733|$4,053 – 8,106}}
| valign=top |
{{legend|#fea933|$2,027 – 4,053}}
{{legend|#fed24c|$1,013 – 2,027}}
{{legend|#feff33|$507 – 1,013}}
{{legend|#ffffa6|ต่ำกว่า $507}}
{{legend|white|ไม่มีข้อมูล}}
|}
]]
 
 
== สิ่งที่ไม่นับรวมใน GDP ==
1

การแก้ไข