ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุทธ อังกินันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ยุทธ อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2479]] เป็นบุตรของนาย[[ผาด อังกินันทน์]] อดีตส.ส.เพชรบุรี กับนางบุญยวด อังกินันทน์ และเป็นน้องชายของนาย[[ปิยะ อังกินันทน์]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] สมรสกับนางบุปผา รอบรู้อังกินันทน์ มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน หนึ่งในนั้น คือ นาย[[ยุทธพล อังกินันทน์]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [[พรรคชาติไทยพัฒนา]]
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม