ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บดี จุณณานนท์"

{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง}}
{{เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทย}}
 
{{เกิดปี|2478}}{{alive}}
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ]]
[[หมวดหมู่ :สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม