ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพจิตร เอื้อทวีกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล''' เป็นอดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]] อดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย|กองทุนสนับสนุนการวิจัย]]<ref>[http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000053779 ชู “5 ศ.” เบื้องหลัง สกว.องค์กรหนุนงานวิจัยชาติมา 20 ปี]</ref>เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2480
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม