ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นบุตรีของพลโท เฉลิม และนางเครือน้อย สุทธิรักษ์ เกิดที่จังหวัด[[นครราชสีมานครศรีธรรมราช]] สมรสกับ ดร.ธวัช เมฆสวรรค์ อดีตอธิบดี[[กรมประชาสัมพันธ์]]โดยมีบุตรธิดา 2 คน คือ นางทวิวัลยา เมฆสวรรค์ และนายวิทวัส เมฆสวรรค์
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม