ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทัย พิมพ์ใจชน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายอุทัยได้รับเลือกให้เป็น ประธาน[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ]][[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540|ฉบับปี 2540]]<ref>[http://www.ryt9.com/s/cda/218134 เตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ รายงานประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทั่วไปทราบ ณ ท้องสนามหลวง]</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2544 เมื่อ[[พรรคไทยรักไทย]]ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง นายอุทัยก็ได้ย้ายตัวเองเข้าสังกัด [[พรรคไทยรักไทย]] ได้ดำรงตำแหน่ง [[รัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] และประธานสภาผู้แทนราญฏรราษฎร ต่อมาใน[[การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี]]ที่[[ท้องสนามหลวง]] นายอุทัยได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ด้วย ต่อมาใน[[การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549|การเลือกตั้งวุฒิสภาชิกเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549]] นายอุทัยก็ได้ลงรับสมัครในพื้นที่ [[กรุงเทพมหานคร]] และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยได้รับเลือกมาเป็นลำดับที่ 12 ได้คะแนน 25,407 คะแนน<ref>[http://board.palungjit.com/f11/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-36518.html ผลการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ]</ref>
 
ก่อนการ[[การออกเสียงประชามติ|ลงประชามติ]]รับ[[ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 |ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 50]] เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นายอุทัยเป็นบุคคลหนึ่ง ที่แสดงความเห็นอย่างชัดแจ้ง ไม่เห็นด้วยกับการรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550<ref>[http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2007/07/P5642913/P5642913.html ......... !!! อุทัย ลั่นไม่รับรธน.50ชี้ทำการเมืองอ่อนแอเปิดช่องทหารปฏิวัติ จาก[[พันทิปดอตคอม]]]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม