ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญพันธ์ แขวัฒนะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
บุญพันธ์ แขวัฒนะ เกิดเมื่อวันที่ [[6 มกราคม]] [[พ.ศ. 2473]] ที่[[อำเภอบางมูลนาก]] [[จังหวัดพิจิตร]] เป็นบุตรของนายสิน กับนางแดง แขวัฒนะ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]<ref>[http://web.parliament.go.th/member22/member-list.php?id=161&no=161 ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]</ref> และเตรียมอุดมศึกษา จาก[[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]]<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/1405100030007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref>
ด้านครอบครัวสมรสกับ นางชวนิต แวัฒนะ
 
มีบุตรสาวซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งคนคือ นางสาว[[เกศสิณี แขวัฒนะ]] ส.ว.พระนครศรีอยุธยา
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม