ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาวิตต์ โพธิวิหค"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
สาวิตต์ โพธิวิหค เกิดวันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบัน[[เอ็มไอที]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2510 จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน จนสำเร็จการศึกษาเป็นดุษฎีบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2516
ด้านครอบครัวสมรสกับ นางฉลาด โพธิวิหค
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม