ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยงยุทธ ติยะไพรัช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = Yongyut_Tiyapairat.jpg
| imagesize = 150 px
| order = [[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] <br>({{small|โดยตำแหน่ง[[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]])}}
| primeminister =
| term_start = [[23 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| term_end = [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2551]]
| predecessor = [[มีชัย ฤชุพันธุ์|นายมีชัย ฤชุพันธุ์]] ({{small|ประธานสนช.}})
| successor = [[ชัย ชิดชอบ|นายชัย ชิดชอบ]]
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวง<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| primeminister2 = [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal_of_the_National_Assembly_of_Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] <br> ([[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฏร]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[มีชัย ฤชุพันธุ์]] <br> {{small|ในตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ}}
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ชัย ชิดชอบ]]
32,124

การแก้ไข