ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บัญญัติเอก
(เปลี่ยนทางหน้าไป บัญญัติของพระเยซูคริสต์)
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บัญญัติเอก)
 
#เปลี่ยนทาง [[บัญญัติของพระเยซูคริสต์เอก]]
115,797

การแก้ไข