ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์สถาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''อนุสรณ์สถาน''' คือสถานที่ หรืออาคาร ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://bangkoktourist.com/thai_places_silpabhirasri_museum.php พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์]
* [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2 อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา]
* [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%ABAD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%898C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A5%E0%B8%B12%E0%B8%8195%E0%B8%B4 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ]
 
==อนุสรณ์ อนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์==
336

การแก้ไข