ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่ปูเปรี้ยว"

 
 
 
=== ปี พ.ศ. 2555 ===
* บทโทรทัศน์ [[ปณธี]]
* กำกับการแสดง [[ชัยวุฒิ เทพวงษ์]]
* ผลิตโดย [[บริษัท นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
*[[รังสิต ศิรนานนท์]] รับบท นนทพัทธ์ หรือ นนท์
*[[ทัศนียา การสมนุช]] รับบท ปริทรรศน์ หรือ ปู
ผู้ใช้นิรนาม