ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมนอโพลี (เกม)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ระยะเวลาติดตั้ง = 5 - 10 นาที
| ระยะเวลาเล่น = 60 – 240 นาที (1 – 4 ชั่วโมง)
| โอกาสสุ่ม = สูง ([[ลูกเต๋า|การทอยลูกเต็าเต็]], การจับการ์ด)
| ทักษะที่จำเป็น = Negotiation <br />Resource management <br />[[กลยุทธ์]]
| วัสดุ =
417,867

การแก้ไข