ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

 
== บุตรธิดา ==
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) มีบุตรธิดา 44 คน ดังนี้
; ท่านผู้หญิงจันทร์
ท่านผู้หญิงจันทร์เป็นธิดาพระยาพลเทพ (ทองอิน) มีบุตรธิดา ดังนี้
* คุณหญิง (ไม่ปรากฏนาม)
* [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]]
* คุณหญิงหัด บุนนาค
* คุณหญิงเพ็ง บุนนาค
* คุณชายหุ่น บุนนาค
* เจ้าคุณตำหนักใหม่ (แข บุนนาค)
* เจ้าคุณหญิงปุก บุนนาค
* เจ้าคุณหญิงหรุ่น บุนนาค
* [[พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค)]]
 
;หม่อมรอด
หม่อมรอดเป็นหม่อมประทานจาก[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* [[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)]]
* คุณชายพุก บุนนาค
;หม่อมอินใหญ่
 
หม่อมอินใหญ่เป็นหม่อมประทานจาก[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
;หม่อมอินใหญ่
หม่อมอินใหญ่เป็นหม่อมประทานจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี
* พระยาวงศภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค)
 
;หม่อมปราง
* พระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล (โต บุนนาค)
 
;หม่อมเกษ
หม่อมเกษเป็นหม่อมพระราชทานจาก[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
* ท้าวราชกิจวรภัตรศรีสวัสดิ์สมาหาร (แพ บุนนาค)
* [[พระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค)]] สมรสกับคุณหญิงปริก ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)
* คุณชายเนตร บุนนาค
 
;หม่อมทับทิม
* พระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุนนาค)
 
;หม่อมพึ่ง
หม่อมพึ่งเป็นธิดาเจ้าพระยาพลเทพ เป็นหม่อมพระราชทานจาก[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
* [[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)]]
* คุณชายตุ้ย บุนนาค
 
;หม่อมก้อนทอง
* พระยาพรหมธิบาล (จร บุนนาค)
* คุณชายเจิม บุนนาค
* คุณชายจู บุนนาค
 
;หม่อมสายบัว
* พระรัตนาญัปติ (ตู้ บุนนาค)
 
;หม่อมทับ
* พระสัจจาภิรมย์ (เปาะ บุนนาค)
* คุณชายบุตร บุนนาค
 
;หม่อมสุ่น
* นายรักษ์ภูวนารถ (ยอด บุนนาค)
* คุณชายเป้า บุนนาค
 
หม่อมคล้าย
* พระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค)
* คุณหญิงพูน บุนนาค
 
;หม่อมหรุ่น
* [[เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)]]
* คุณชายเอี่ยม บุนนาค
 
;หม่อมอิน
* เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
 
;หม่อมปาน
หม่อมปานเป็นหม่อมประทานจาก[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ]]
* คุณหญิงเปี่ยม ภรรยาพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์ ชูโต) ต้นสกุลสวัสดิ์-ชูโต
* ท่านผู้หญิงเผือก ภรรยาเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ต้นสกุลโกมารกุล ณ นคร
 
;หม่อมม่วง
* คุณหญิงพลอย บุนนาค
 
;หม่อมทรัพย์
* คุณหญิงนวม บุนนาค
 
;หม่อมถมยา
* คุณหญิงปริก ภรรยาเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
 
;หม่อมแก้ว
* คุณหญิงเกสร บุนนาค
* คุณชายแย้ม บุนนาค
 
;หม่อมบัว
* คุณหญิงเนิน บุนนาค
 
;หม่อมแย้ม
* คุณหญิงสายหยุด ภรรยาเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
 
;หม่อมพลับ
หม่อมพลับเป็นหม่อมประทานจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี
* คุณหญิงเม้า บุนนาค
 
;หม่อมพุ่ม
* คุณหญิงเลี่ยม บุนนาค
 
;หม่อมกลั่น
* คุณหญิงอิ่ม บุนนาค
 
== อ้างอิง ==
814

การแก้ไข