ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท่านผู้หญิงน้อยเป็นธิดาพระยาสมบัติบาล (เสือ) กับคุณหญิงม่วง (ธิดาเจ้าคุณชายชูโต)
* พระสุริยภักดี (สนิท บุนนาค)
* คุณชายกลาง บุนนาค
* คุณชายแดง บุนนาค
* เจ้าคุณตำหนักเดิม (นุ่ม บุนนาค)
* คุณชายผูก บุนนาค
* คุณหญิงแห บุนนาค
* นายชิด มหาดเล็กวิเศษ
* เจ้าคุณหญิงเป้า ภรรยา[[พระยามนตรีสุริยวงศ์]] (ชุ่ม บุนนาค)]]
* คุณชายนพ บุนนาค
* คุณชายกระจ่าง บุนนาค
* [[เจ้าคุณหญิงคลี่ บุนนาค]]
* คุณชายโต บุนนาค
 
===หม่อมหงิม===
หม่อมหงิมเป็นหม่อมประทานจาก[[กรมหลวงเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค)
* พระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค)
* คุณหญิงลิ้นจี่ บุนนาค
* พระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค)
===หม่อมมิ่ง===
หม่อมมิ่งเป็นหม่อมประทานจาก[[กรมหลวงเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* คุณหญิงสวน บุนนาค รับราชการฝ่ายในเป็นพนักงานผ้าเหลือง
* คุณหญิงนิ่ม บุนนาค
* คุณหญิงลำเภา บุนนาค
* พระยากลาโหมราชเสนา (ฉ่ำ บุนนาค)
===หม่อมคล้าย===
* คุณหญิงปาน บุนนาค รับราชการฝ่ายในเป็นพนักงานผ้าเหลือง
* ท่านผู้หญิงพัน ภรรยา[[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)|เจ้าพระยาภานุวงศ์โกษาธิบดี]]ภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)]]
* [[เจ้าคุณจอมมารดาสำลี]] ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* คุณหญิงเน่า บุนนาค
* นายไชยขรรค์มหาดเล็กหุ้มแพร (โชติ บุนนาค)
===หม่อมทรัพย์===
* คุณหญิงหุ่น ภรรยาพระยาวงศาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค)
===ภรรยาท่านอื่นๆ===
* ท้าวศรีสัจจา (เลื่อน บุนนาค)
* หม่อมมณฑา ในหม่อมเจ้าประทุมเสพย์ ฉัตรกุล
==อ้างอิง==
840

การแก้ไข