ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{Infobox military unit
|unit_name=โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์
|image=[[Fileไฟล์:Army Cadets on Parade at RMAS Sandhurst MOD 45157190.jpg|300px300px]]
|caption=
|dates=ค.ศ. 1947 - ปัจจุบัน
417,867

การแก้ไข