เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[พ.ศ. 2530]] (ค.ศ. 1987) - [[ธิติพันธ์ พัฒนยศศรี]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) - [[สด เพชรสุภาพรรณ]] แชมป์ ABCO และแชมป์ PABA
* [[พ.ศ. 2525]] (ค.ศ. 1983) - [[ชุน โอะงุริ]] นักแสดงชายชาวญี่ปุ่น
* [[พ.ศ. 2527]] (ค.ศ. 1984) - [[ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม]] นักแสดงชายชาวไทย
* [[พ.ศ. 2529]] (ค.ศ. 1986) - [[คิต แฮริงตัน]] นักแสดงชายชาวอังกฤษ
ผู้ใช้นิรนาม