ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรุงเทพมหานคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘กรุง\[\[โซล\]\]’ ด้วย ‘โซล’)
| native_name_lang = <!-- รหัส ISO 639-2 e.g. "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้{{lang}}แทน -->
| other_name = บางกอก
| settlement_type = การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
<!-- การถอดเสียง -->
| translit_lang1 =
<!-- ประเภทการปกครอง, ผู้ปกครอง -->
| government_footnotes = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| government_type = [[การแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทย|การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ]]
| governing_body =
| leader_party =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes =
| population_metro = 1410,565624,547700
| population_density_metro_km2 = auto
| population_density_metro_sq_mi =
277

การแก้ไข