ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศ (หน่วยวัด)"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ เคมีกายภาพ ด้วย เคมีเชิงฟิสิกส์
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ เคมีกายภาพ ด้วย เคมีเชิงฟิสิกส์)
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
[[หมวดหมู่:บรรยากาศ]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมเครื่องกล]]
[[หมวดหมู่:เคมีกายภาพเชิงฟิสิกส์]]
[[หมวดหมู่:มาตรฐาน]]
[[หมวดหมู่:อุณหพลศาสตร์]]
2,005

การแก้ไข