ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ประวัติ==
'''อำเภอสังขละบุรี''' ในอดีตชื่อ '''อำเภอวังกะ''' ซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อ [[พ.ศ. 2482]] (ในคราวเดียวกันกับที่ "กิ่งอำเภอสังขละบุรี" ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "[[อำเภอทองผาภูมิ|กิ่งอำเภอทองผาภูมิ]]")<ref>{{cite journal|journal=Royal Gazette|volume=56|issue=0 ก|pages=354–364|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF|date=April 17, 1939|language=Thai}}</ref> ต่อมาอำเภอสังขละบุรีได้ถูกลดฐานะลงให้เป็น '''กิ่งอำเภอสังขละบุรี''' เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2484]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=58|issue=0 ง|pages=1238|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่ง จังหวัดกาญจนบุรี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1238.PDF|date=20 พฤษภาคม 2484|language=Thai}}</ref>
และต่อมาเมื่อวันที่ [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2508]] จึงได้ถูกยกฐานะกลับขึ้นเป็นอำเภอสังขละบุรีดังเดิม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=49 ก|pages=565-|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอท่าคันโท, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอแม่ใจ, อำเภอจุน, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอไพศาลี, อำเภอท่าวังผา, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอเด่นชัย, อำเภอปทุมรัตน์, อำเภอกะเปอร์, อำเภออากาศอำนวย, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอจอมพระ, และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/059/565.PDF|date=27 กรกฎาคม 2508|language=Thai}}</ref>
 
==ข้อมูล==
สังขละบุรี เป็นอำเภอเล็กๆ ที่อยู่สุดชายแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ 5 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทางเกือบ 400 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นทางคดเคี้ยวโดยเฉพาะเส้นจาก[[อำเภอทองผาภูมิ]]ไปยัง อำเภอสังขละ ใช้เวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง สังขละบุรี อำเภอชายแดนไทยพม่าติดกับเมืองพญาซู ในเขตรัฐมอญ ของสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอสังขละบุรียังมีคำขวัญว่า “เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม” คือมีทั้ง ไทย มอญ กะเหรี่ยง มีสะพานไม้อุตมานุสรณ์ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดอันดับ2ของโลก เป็นสัญลักษณ์เด่น ที่ใครมาต้องมาเยือน พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมแบบคนมอญ ทาแป้งมอญ การวางของไว้ที่หัว และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเจดีย์สามองค์
 
สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 215 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 74 กิโลเมตร เมืองชายแดนแห่งนี้ รายล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขาที่สวยงาม มีแม่น้ำซองกาเลีย ไหลจากต้นกำเนิดในประเทศพม่า(สหภาพเมียนมาร์ ) พาดผ่านอำเภอสังขละบุรีหล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ และเชื่อมสัมพันธ์ ไทย มอญและกะเหรี่ยง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน <ref name="test">[http://www.xn--22cj2dsbi1a9be6b2a.com], www.สังขละบุรี.com.</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรังเผลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไล่โว่ทั้งตำบล
 
==สถานที่ท่องเที่ยว<ref name="test" />==
#
# วัดวังก์วิเวการาม
#
# เจดีย์พุทธคยา
#
# สะพานมอญ
#
#.วัดใต้บาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามเดิม การเดินทางต้องใช้เรือหางยาว
#
#.ชุมชนชาวมอญที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
#
#.ด้านเจดีย์สามองค์
#
#.ตลาดชายแดนเมืองพญาตองซู ควรตวรสอบว่าด่านเปิดหรือไม่
#
#.วัดเสาร้อยตัน
#
#.ล่องแก่นซองกาเลีย
#
#.ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
 
== อ้างอิง ==
132,183

การแก้ไข