เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{สิ้นพระชนม์ปี|2413}}
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่|6]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักร]]