ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามสมุทร"

== ความเชื่อและคตินิยม ==
 
'''* พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสีทองที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หน้ากุฏิ พระสําราญ นนฺทสาโร - หลวงปู่หน่อย (ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ถวาย : นาย ไทยรินทร์ โรจนสุทธิ์) วัดบุณยประดิษฐ์'''
 
เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์
ผู้ใช้นิรนาม