ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย"

แทนที่ "สมเด็จพระจักรพรรดิ" → "จักรพรรดิ" +แทนที่ "โจเซฟ" → "โยเซฟ" +แทนที่ "ฟรานซ์" → "ฟรันซ์" +แทนท...
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(แทนที่ "สมเด็จพระจักรพรรดิ" → "จักรพรรดิ" +แทนที่ "โจเซฟ" → "โยเซฟ" +แทนที่ "ฟรานซ์" → "ฟรันซ์" +แทนท...)
พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมียเป็นตำแหน่งที่ปกครอง[[ราชอาณาจักรโบฮีเมีย]] ปกครองโดยดยุคในปี [[ค.ศ. 870]] - [[ค.ศ. 1085]], [[ค.ศ. 1092]] - [[ค.ศ. 1158]] และ [[ค.ศ. 1172]] - [[ค.ศ. 1198]] และปกครองโดยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในปี [[ค.ศ. 1085]] - [[ค.ศ. 1092]], [[ค.ศ. 1158]] - [[ค.ศ. 1172]] และ [[ค.ศ. 1198]] - [[ค.ศ. 1918]]
 
== รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ==
 
<table border = 1 border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 1em 0.5em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;">
<td align="center" colspan="4">'''[[ราชวงศ์เปรมิสลิส]]'''
<tr>
<td align="center">'''Imageภาพ'''
<td align="center">'''Nameพระนาม'''
<td align="center">{{spaces|6}}'''Dateรัชกาล'''{{spaces|6}}
<td align="center">'''Notesหมายเหตุ'''
<tr>
<td>[[ไฟล์:PremyslOtakarI Parleruvnahrobek.jpg|80px]]
</center>
 
==== ฮับส์บูร์กสายอัลเบอร์ไทน์: พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ====
 
<center>
{| class="wikitable"
</center>
 
==== ราชสกุลฮับส์บูร์ก: พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ====
 
<center>
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์:The Emperor Ferdinand.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|เฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2069]] – [[พ.ศ. 2107]]<br /> ([[ค.ศ. 1526]]–[[ค.ศ. 1564]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: William_Scrots_001.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แม็กซิมีเลียนที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2106]] – [[พ.ศ. 2119]]<br /> ([[ค.ศ. 1563]]–[[ค.ศ. 1576]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Joseph Heintz d. Ä. 002.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|รูดอล์ฟที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2119]] – [[พ.ศ. 2154]]<br /> ([[ค.ศ. 1572]] – [[ค.ศ. 1611]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Lucas_van_Valckenborch_003.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิแม็ทไธยัสแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|แม็ทไธยัส]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2154]] – [[พ.ศ. 2161]]<br /> ([[ค.ศ. 1611]] – [[ค.ศ. 1618]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Ferdinand II HRR MATEO.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|เฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2164]] – [[พ.ศ. 2180]]<br /> ([[ค.ศ. 1621]] – [[ค.ศ. 1637]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Frans_Luycx_002.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|เฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 3]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2168]] – [[พ.ศ. 2200]]<br /> ([[ค.ศ. 1625]] – [[ค.ศ. 1657]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: 1633 Ferdinand.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 4 แห่งฮังการี|เฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 4]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2190]] – [[พ.ศ. 2197]]<br /> ([[ค.ศ. 1647]] – [[ค.ศ. 1654]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Kaiser-Leopold1.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ลีโอโพลด์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2198]] – [[พ.ศ. 2248]]<br /> ([[ค.ศ. 1655]] – [[ค.ศ. 1705]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Joseph I, Holy Roman Emperor.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟโยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|โจเซฟโยเซฟที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2230]] – [[พ.ศ. 2254]]<br /> ([[ค.ศ. 1687]] – [[ค.ศ. 1711]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Johann Gottfried Auerbach 002.JPG|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|คาร์ลที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2254]] – [[พ.ศ. 2283]]<br /> ([[ค.ศ. 1711]] – [[ค.ศ. 1740]])
|-
</center>
 
==== ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรนลอแรน: พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ====
 
ก่อนหน้านี้[[โบฮีเมีย]]เป็นประเทศที่ไม่ได้รวมกับจักรวรรดิ ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า โบฮีเมียก็ถูกผนวกรวมเข้ากับ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
<center>
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Kaiserin Maria Theresia (HRR).jpg|80px]]
| width = "30%" |[[จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา|มาเรีย เทเรซ่าซา]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2286]] – [[พ.ศ. 2323]]<br /> ([[ค.ศ. 1743]] – [[ค.ศ. 1780]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: 1741_Josef-1.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟโยเซฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|โจเซฟโยเซฟที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2323]] – [[พ.ศ. 2333]]<br /> ([[ค.ศ. 1780]] – [[ค.ศ. 1790]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Leopold II.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ลีโอโพลด์ที่ 2]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2333]] – [[พ.ศ. 2335]]<br /> ([[ค.ศ. 1790]] – [[ค.ศ. 1792]])
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์: Francis II of the Holy Roman Empire, also Francis I of Austria.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ฟรานซ์ที่ฟรันซ์ที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2335]] – [[พ.ศ. 2378]]<br /> ([[ค.ศ. 1792]] – [[ค.ศ. 1835]])
|-
| width = "8%%" |[[ไฟล์:Francesco Hayez 047.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งออสเตรีย|เฟอร์ดินานด์ที่แฟร์ดีนันด์ที่ 5]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2378]] – [[พ.ศ. 2391]]<br /> ([[ค.ศ. 1835]] – [[ค.ศ. 1848]])
|-
</center>
 
==== ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรนลอแรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทรินเจนริงเงิน: พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ====
 
<center>
|-
| width = "8%" |
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ฟรันซ์ โจเซฟโยเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย|ฟรานซ์ฟรันซ์ โจเซฟโยเซฟที่ 1]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2391]] – [[พ.ศ. 2459]]<br /> ([[ค.ศ. 1848]] – [[ค.ศ. 1916]])
| width = "30%" |ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรนลอแรน
|-
| width = "8%" |[[ไฟล์:Karl of Austria.jpg|80px]]
| width = "30%" |[[สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย|คาร์ลที่ 3]]
| width = "30%" |[[พ.ศ. 2459]] – [[พ.ศ. 2461]]<br /> ([[ค.ศ. 1916]] – [[ค.ศ. 1918]])
| width = "30%" |ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจนริงเงิน
|-
|}
29,596

การแก้ไข