ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} {{คริสต์}} '''ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา'''<ref>หนังสื...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} {{คริสต์}} '''ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา'''<ref>หนังสื...)
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข