DanMTaylor

เข้าร่วมเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2557
=== ศาสนา ===
==== คริสต์ศาสนา ====
[[ธงศาสนาคริสต์]]{{·}}‎[[ประวัติศาสนาคริสต์]]{{·}}[[ขอเชิญท่านผู้วางใจ]]{{·}}[[จอยทูเดอะเวิลด์]]{{·}}[[ใกล้ชิดพระเจ้า]]{{·}}[[ผู้เผยพระวจนะน้อย]]{{·}}[[บัญญัติของพระเยซูคริสต์]]{{·}}‎[[แม่แบบ:บัญญัติ 10 ประการ]]{{·}}‎[[เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า]]{{·}}[[ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา]]{{·}}[[ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน]]{{·}}[[ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด]]{{·}}[[จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์]]{{·}}[[จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า]]{{·}}[[ห้ามฆ่าคน]]{{·}}[[ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา]]{{·}}[[ห้ามลักขโมย]]{{·}}[[ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน]]{{·}}[[ห้าม​โลภ​]]{{·}}[[แผ่นศิลาพระโอวาท]]
 
=== การ์ตูน ===
==== การ์ตูนญี่ปุ่น ====
594

การแก้ไข