ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นศิลาพระโอวาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} {{คริสต์}} '''แผ่นศิลาพระโอวาท'''<ref>หนังสืออพยพ 31:18...)
 
{{บัญญัติ 10 ประการ}}
{{คริสต์}}
'''แผ่นศิลาพระโอวาท'''<ref>หนังสืออพยพ 31:18, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref><ref>หนังสืออพยพ 31:18, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971</ref> หรือ '''แผ่นศิลาพระบัญญัติ''' ({{lang-en|Tablets of Stone}}; {{lang-he|לוחות הברית}}) ใน[[คัมภีร์ไบเบิล]] หมายถึง แผ่น​พระ‍โอ‌วาท​สอง​แผ่น เป็น​แผ่น​ศิลา​จา‌รึก​ด้วย​นิ้ว‍พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍เจ้า ซึ่ง[[พระยาห์เวห์]]ได้ประทานให้กับ[[โมเสส]]บน[[ภูเขาซีนาย]] ซึ่งมีบันทึกอยู่ใน[[หนังสืออพยพ]] บทที่ 31 ข้อ 18
 
ตามที่ได้บันทึกในคัมภีร์ไบเบิล แผ่นพระโอวาททั้งสองแผ่นเป็น​พระ‍ราช‌กิจ​ของ​พระ‍เจ้า และ​อักษร​ที่​จา‌รึก​นั้น​เป็น​ลาย​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍เจ้า<ref>หนังสืออพยพ 32:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> เมื่อโมเสสกลับลงมาจากภูเขาซีนาย ท่านเห็นโคและคนเต้นรำ ท่านจึงมีโทสะขึ้นจึงโยนแผ่นศิลาในมือทิ้งตกแตกที่เชิงภูเขานั้นเอง<ref>หนังสืออพยพ 32:19, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> ต่อมาในภายหลังพระเจ้าได้ประทานแผ่นพระโอวาทให้ใหม่<ref>หนังสืออพยพ 35:1, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> และเก็บรักษาไว้ใน[[หีบแห่งพันธสัญญา]]
594

การแก้ไข