ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นศิลาพระโอวาท"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} {{คริสต์}} '''แผ่นศิลาพระโอวาท'''<ref>หนังสืออพยพ 31:18...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} {{คริสต์}} '''แผ่นศิลาพระโอวาท'''<ref>หนังสืออพยพ 31:18...)
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข