ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
==ประวัติ==
'''อำเภอสังขละบุรี''' ในอดีตชื่อ '''อำเภอวังกะ''' ซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อ [[พ.ศ. 2482]] (ในคราวเดียวกันกับที่ "กิ่งอำเภอสังขละบุรี" ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "[[อำเภอทองผาภูมิ|กิ่งอำเภอทองผาภูมิ]]")<ref>{{cite journal|journal=Royal Gazette|volume=56|issue=0 ก|pages=354–364|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF|date=April 17, 1939|language=Thai}}</ref> ต่อมาอำเภอสังขละบุรีได้ถูกลดฐานะลงให้เป็น '''กิ่งอำเภอสังขละบุรี''' เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2484]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=58|issue=0 ง|pages=1238|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่ง จังหวัดกาญจนบุรี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1238.PDF|date=20 พฤษภาคม 2484|language=Thai}}</ref>
และต่อมาเมื่อวันที่ [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2508]] จึงได้ถูกยกฐานะกลับขึ้นเป็นอำเภอสังขละบุรีดังเดิม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=49 ก|pages=565-|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอท่าคันโท, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอแม่ใจ, อำเภอจุน, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอไพศาลี, อำเภอท่าวังผา, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอเด่นชัย, อำเภอปทุมรัตน์, อำเภอกะเปอร์, อำเภออากาศอำนวย, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอจอมพระ, และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/059/565.PDF|date=27 กรกฎาคม 2508|language=Thai}}</ref> [http://www.xn--22cj2dsbi1a9be6b2a.com/ อ่านต่อ]
 
==ข้อมูลเพิ่มเติม==
สังขละบุรี เป็นอำเภอเล็กๆ ที่อยู่สุดชายแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ 5 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทางเกือบ 400 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นทาง คดเคี้ยวโดยเฉพาะเส้นจากทอง ผาภูมิไปยัง อำเภอสังขละ ใช้เวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง สังขละบุรี อำเภอชายแดนไทยพม่าติดกับเมืองพญาซู ในเขตรัฐมอญ ของสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอสังขละบุรียังมีคำขวัญว่า “เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม” คือมีทั้ง ไทย มอญ กะเหรี่ยง มีสะพานไม้อุตมานุสรณ์ เป็นสัญลักษณ์เด่น ที่ใครมาก็ต้องมาเยือน สะพานไม้ที่ยาวที่สุดอันดับ2ของโลก(ปัจจุบันกำลังบำรุงรักษาโดยทหาร) พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมแบบคนมอญ ทาแป้งมอญ การวางของไว้ที่หัว และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย เจดีย์สามองค์
สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 215 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอ ทองผาภูมิ 74 กิโลเมตร เมืองชายแดนแห่งนี้ รายล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขาที่สวยงาม มีแม่น้ำซองกาเลีย ไหลจากต้นกำเนิดในประเทศพม่า(สหภาพเมียนมาร์ ) พาดผ่านอำเภอสังขละบุรีหล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ และเชื่อมสัมพันธ์ ชนชาติมอญทั้งสองประเทศ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [http://www.xn--22cj2dsbi1a9be6b2a.com/ ข้อมูลเพิ่มของอำเภอ สังขละบุรี]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม