ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตกในบาป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{คริสต์}}
{{ใช้ปีคศ|width = 240px}}
[[ไฟล์:Domenichino_adam_eve.jpg|thumb|240px|right|อาดัมและเอวาถูกขับจาก[[สวนอีเด็นเอเดน]]โดยพระเจ้าหลังจากกระทำ[[บาปกำเนิด]] โดย [[โดเม็นนิชิโน]] ]]
'''การตกในบาป'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 209</ref> ({{lang-en|Fall of Man หรือ the Fall}}) หมายถึงการเปลื่ยนแปลงเป็นครั้งแรกของมนุษย์จากสภาวะของความบริสุทธิ์ที่เชื่อฟัง[[พระเจ้า]]ไปเป็นสภาวะของความรู้สึกผิดเพราะความไม่เชื่อฟังในพระเจ้า ใน[[บาปกำเนิด]] ใน[[ศาสนาคริสต์]], มนุษย์คนแรก[[อาดัม]]และ[[เอวา]]เมื่อแรกเริ่มอาศัยอยู่กับพระเจ้าภายในสวรรค์ แต่มาถูกล่อลวงโดยงูให้กินผลไม้จาก “[[ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว]]” (Tree of Knowledge of Good and Evil) ซึ่งพระเจ้าทรงสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้แตะต้อง หลังจากที่กินเข้าไปแล้วก็เกิดความละอายในความเปลือยเปล่าของร่างกาย และในที่สุดก็ถูกการตกในบาปโดยพระเจ้า การถูกการตกในบาปมิได้กล่าวถึงโดยตรงใน[[คัมภีร์ไบเบิล]] แต่กล่างกล่าวถึงทั้งเรื่องของความไม่เชื่อฟังและการถูกขับไล่
 
ในศาสนาอื่นเช่น[[ศาสนายูดายยูดาห์]], [[ศาสนาอิสลาม]] หรือ [[ไญยนิยม]] (Gnosticism) ตีความหมายของการถูกการตกในบาปต่างกันไป
 
ใน[[เทววิทยาคริสเตียนศาสนาคริสต์]], “การถูกขับจากสวรรค์” มีความหมายที่กว้างหมายถึงมวลมนุษย์ผู้มาจาก[[บาป]]ของอาดัมและเอวาที่เรียกว่า “[[บาปกำเนิด]]” (original sin) เช่นในคำสอนของ[[นักบุญพอลแห่งทาซัส]]ที่บันทึกไว้ใน {{อิงไบเบิล|romans|[[จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม|]] 5|:12|-19}} และ {{อิงไบเบิล|1_corinthians|1 จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์| ฉบับที่ 1 15|:21|-22}} ผู้นับถือศาสนาคริสต์บางคนเชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” เป็นการทำความเสียหายให้แก่ธรรมชาติของโลกทั้งหมดโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกับบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ทำให้สามารถมีชีวิตชั่วนิรันดรโดยไม่ต้องให้พระเจ้าเข้ามาช่วย ผู้นับถือ[[นิกายโปรเตสแตนต์]]เชื่อว่าความตายของ[[พระเยซู]]เป็น “ค่าไถ่” ซึ่งทำให้มนุษย์ปราศจาก “บาปกำเนิด” ที่เกิดจาก “การถูกขับจากสวรรค์” ตลอดไป นิกายอื่นๆอื่น ๆ เชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” ทำให้มนุษย์มีอิสระจากบาปโดยมิต้องหาทางแก้บาปอีก
 
คำว่า “ปราศจากบาป” (prelapsarian) หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากความมีบาปก่อน “การถูกขับจากสวรรค์” หรือบางครั้งก็เป็นคำที่ใช้ในการรำลึกถึงเวลาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน หรือสถานะการณ์ที่เรียกว่า “คำนึงถึงความหลัง” (nostalgia)
 
== อ้างอิง ==
[[ไฟล์:France Paris Notre-Dame-Adam and Eve.jpg|240px|thumb|right|“[[อาดัม]], [[เอวา]] และ[[งู]] (ซึ่งอาจจะเป็น ลิลิธ) ใน[[สวนอีเด็นเอเดน]]” ตรงทางเข้า[[มหาวิหารโนเทรอดามแห่งปารีส]]]]
 
{{รายการอ้างอิง}}
594

การแก้ไข