ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญญัติ 10 ประการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background:#ddcef2;"| 9
| style="background:#cef2e0;"| 10
| [[ห้ามโลภห้าม​โลภ​]] (บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน)
| 17a<ref>“ห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน</ref>
| 21b<ref>“‘ห้ามละโมบบ้านของเพื่อนบ้าน ไร่นาของเขา</ref>
| style="background:#cef2e0;"| 10
| style="background:#cef2e0;"| 10
| [[ห้ามโลภห้าม​โลภ​]] (ภรรยาของเพื่อนบ้าน)
| 17b<ref>“ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน</ref>
| 21a<ref>“‘ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน </ref>
| style="background:#cef2e0;"| 10
| style="background:#cef2e0;"| 10
| [[ห้ามโลภห้าม​โลภ​]] (ทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน)
| 17c<ref>“หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน”</ref>
| 21c<ref>“หรือทาสของเขา หรือทาสีของเขา โคของเขา หรือลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน’</ref>
594

การแก้ไข