ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน'''<ref>หนั...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน'''<ref>หนั...)
 
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข