ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า'''<ref>หนังส...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า'''<ref>หนังส...)
 
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข