ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญญัติ 10 ประการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# '''ห้าม​เป็น​พยาน‍เท็จใส่‍ร้าย​เพื่อน‍บ้าน'''
# '''ห้าม​โลภ'''​บ้าน‍เรือน​ของ​เพื่อน‍บ้าน ห้าม​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อน‍บ้าน หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เขา หรือ​โค ลา​ของ​เขา หรือ​สิ่ง‍ใดๆ ซึ่ง​เป็น​ของ​ของ​เพื่อน‍บ้าน
 
== พระ‍บัญญัติของพระเยซูคริสต์ ==
ขณะที่[[พระเยซู]]ทรงสอนพวกธรรมาจารย์อยู่ พวกเขา​ทูล​ถาม​พระองค์ว่า "พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ไหน​สำคัญ​ที่​สุด" พระเยซูตรัสดังนี้<ref>สมาคมพระคริสตธรรมไทย, ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่'', (มัทธิว 22:34-40) (มาระโก 12:28-34) (ลูกา 10:25-28) ,ธรรมบัญญัติของนิกายโปรเตสแตนต์ปัจจุบัน</ref>
# จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน<ref>รวม พระบัญญัติ 10 ประการ ข้อที่ 1-4 ,มาระโก 12:30</ref>
# จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง<ref>รวม พระบัญญัติ 10 ประการ ข้อที่ 5-10 ,มาระโก 12:31</ref>
 
== อ้างอิง ==
594

การแก้ไข